Privacy en veiligheid

Op deze pagina lees je wat we doen met de gegevens die je van jezelf invult op de site en in de app.

Je kunt de Website gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die bij jou als persoon horen, of die iets zeggen over waar je woont of hoe je eruit ziet. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, foto, museumkaartnummer, e-mailadres en geboortedatum. Websites bewaren deze informatie zodat je kunt inloggen en alles wat je zelf hebt ingevuld terug te kunnen lezen en zien. Deze gegevens zijn van jou. Je mag er dus altijd voor kiezen om ze te laten wissen van een website. Hier lees je wat we van jou verzamelen, waarom, en wat we ermee doen. 

Bij het maken van een account vul je persoonsgegevens in op het online registratieformulier. Ook als je meedoet aan een van onze wedstrijden of wanneer je ons een e-mailbericht stuurt met een verzoek of vraag hebben we persoonsgegevens van je. Wij zullen jouw persoonsgegevens in dat geval strikt vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor zover dat nodig is om jouw verzoek of vraag te behandelen, om contact met je te onderhouden, of om het doel te realiseren waarvoor je jouw persoonsgegevens aan ons hebt gegeven, bijvoorbeeld deelname aan een prijsvraag of aanmelding voor een nieuwsbrief. Wij handelen hierdoor in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden geven zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Indien je jouw persoonsgegevens of andere informatie die je aan ons hebt gegeven, wilt wijzigen of wilt verwijderen, dan kun je een mailtje sturen naar info@museumkids.nl. Vermeld daarbij duidelijk je naam en wat precies je vraag of wens is. Ook wanneer je niet langer informatie van ons wilt ontvangen, zoals onze nieuwsbrief dan kun je dit ons ook altijd laten weten door een mailtje te sturen naar info@museumkids.nl.

Download de
Museuminspecteurs app!

Download de
Museuminspecteurs app!

Google Play Google Play

Waar staat het MuseumKaartnummer?

Het nummer staat rechts op de Museumkaart